Dillan Marsh


Index: Tags / Files / Images
Links: New / Random / Contact

Nikolai Astrup, St. Hansbal 2012-01-11

Nikolai Astrup, St. Hansbal. Astrup sitt eige notat, udatert brev til borgermester Aslaksen , Arendal, etter 1905 / Kunst og kultur 1928, s. 227-230. "Hun matte slik som jeg selv og mange andre barn her pa Vestlandet lide under den fanatiske religiositet som en tid herjet blant de eldre her. Alt var synd - like til det a renne pa kjelke. Og St. Hansnatten, nar balene brente rundt i fjellene og menneskene myldret som sorte punkter oppover fjellsidene og de rodkledde jenter med de hvite skjorteermerne ringet seg som lyse prikker og gnister om blussene, da var det synd for kristne folk a vaere med, da matte den lille jentungen og jeg sta pa avstand bak gjerdet og se og hore, hvordan de andre danset om balet og hujede av glede. Den siste rest av urreligion som ubevisst blusset opp. Jeg fikk en forestilling om at dette med balet var noe syndig, noe stygt, som ble bedrevet i det gronne halvmorket noe hedensk. Og dette ble enda mer forsterket ved sjalusien som grov i brystet nar de andre barna fikk vaere med, og jeg matte sta utenfor. Og slik sa jeg min lille lidelsesfell e og den stygge, gule ilden, som ikke lyste i sommernatten, men som lokket og drog meg nettopp fordi den var omgitt med mystikk, ugudelighet, og ra hedenskap. Og til sist turte jeg meg inn blant de ugudelige. Men den lille piken stod igjen og sa pa med det bleke ansiktet og de store, sorte oynene som suget ilden i seg. Slik er det jeg opprinnelig har bildet inne i meg."

Tags: research / text / belief / desire / light / quote / Norway / sun / religion / landscape / fire / magic / midsummer / summer / pagan / St._Hansbal / 1928 / Nikolai_Astrup / sin / 1905 /


top of page