Dillan Marsh


Index: Tags / Files / Images
Links: New / Random / Contact

viewpoint: research / work / exhibition / recent_work / sign / stage / documentation / facade / text / brand / collaboration / repeat / stand / loop / fair / vehicle / structure / movement / energy / video / architecture / light / darkness / elevation / fake / installation / artificial / Norway / sun / time / publication / sculpture / action / body / Eleanor_Clare / podium / 2010 / plinth / scenery / scaffold / simulation / landscape / map / scale / carnival / wheel / view / film / dioramas / residue / platform / motion / dizzy / circus / museum / hole / skin / stair / rubber / panoramic / set / Edinburgh_Sculpture_Workshop / spinning / matter / earth / wave / nature / speed / water / nature / Yorkshire_Sculpture_Park / seek / press_release / Bergen / viewpoint / ride / sick / touch / Adventure_Island / camera / pool / feet / decay / 2016 / Rush / international / interchange / Mathijs_van_Geest / fibreglass / hands / feel / edge / perspective / Toucher / excitement / nordic / Moderna_Museet / Archipelago / river / rubbing / Pella_Kagerman / Domas_Rukas / Karen_Kipphoff / Olav_Westphalen / Vilnius / Kari_Stefansson / estuary / mud_flats / sea / Asta_Ostrovskaja / Gabriele_Edlbauer / Marjolijn_Dijkman / Sindri_Snaer_Sveinbjargar_Leifsson / tide / Southend / Baldvin_Einarsson / Helene_Norseth / Michelle_Teran / Werner_Nekes / symposium / Lina_Zaveckyte / Irma_Stanaityte / Metal / fair ground / pier / Hordaland_Kunstsenter / low_tide / Emma_Houlihan / Bryndis_Bjornsdottir / Hulda_Stefansdottir / Stockholm / Reykjavik / unconscious / jumping /


Adventure Island, 22nd April - 8th May 2016-04-22

Adventure Island, 22nd April - 8th May


Hordaland Kunstsenter, Archipelago: Eleanor Clare & Dillan Marsh

Hendene famler
Kloden roterer
Tidevannet stiger

Stadig å fortsette framover; å søke etter
Solen, som slynger sine slående stråler; som forsvinner
Under Brygga, et vesen lever; forråtner
Ved enden av Landet; Sjøen


Det finnes en innside og en utside, et mørkt indre og et lyst ytre. Under huden, inni kroppen, er mye flytende. Dette er stedet hvor det underbevisste virker, fordøyer og prosesserer og samler og skiller substanser.

De lette etter selve begynnelsene av mening og skapelse: for å sammenføye tusener av år tilbake med idag. De ville finne det, men da de ankom, visste de fortsatt ikke hva de skulle gjøre.

I dypene av himmelen fantes ingen speil, og i solens sted gapte et stort blødende hull der kanskje en jeksel hadde blitt vridd ut. Sjøen hadde sannsynligvis blitt tømt, og etterlot seg hulrommet av sin beholder omsluttet av et svimlende stup. Kloden selv hadde forsvunnet, hadde opphørt å være solid.
– Le Clezio, J.M.G., The Book of Flights.


Eleanor Clare og Dillan Marsh bor i Bergen, og har lagd arbeider sammen siden 2013, et samarbeid som begynte som en utforskning av hvordan det å lage kunstverk og å skrive gjensidig kan påvirke hverandre i å forstå mening og utviklingen av form og struktur. Clare har en mastergrad i kunst fra Central Saint Martins, London (2011), og Marsh en mastergrad fra Kunst- og designhøgskolen i Bergen (2011). Sammen har de produsert verk for følgende aktører: Parabol Bergen, Assembly House Leeds, Edinburgh Sculpture Workshop, Yorkshire Sculpture Park, ASC Gallery London, Deuxpiece/Büro für Problem Basel og Apis Press Bergen.

Prosjektet er støttet av Yorkshire Sculpture Park, Edinburgh Sculpture Workshop, Assembly House Leeds, Metal Arts, Bergen Kommune og Norsk Kulturråd.

www.fossilsandstars.blogspot.no


Archipelago er et lite, fleksibelt visningsrom for å vise enkeltverk og installasjoner i et fokusert, men åpent miljø. Siden rommet ligger i førsteetasje på Hordaland kunstsenter, like ved siden av et større, mer formelt utstillingsrom, åpner Archipelago opp for å undersøke de skiftende egenskapene ved et kunstverk med begrensningene av et lite, fysisk rom, i en tidsalder med virtuelle rom.
Programmet til Archipelago planlegges kort tid i forveien for hvert nye prosjekt, med den hensikt å gjeninnsette kuratorisk smidighet og nåtidig engasjement i institusjonen. Disse utstillingene følger en annen tidsplan enn Hordaland kunstsenters hovedprogram for utstillinger, og er tenkt som en gruppe av «tenkeøyer» som oppstår i tiden.

Hordaland Kunstsenter, Archipelago: Eleanor Clare & Dillan Marsh

The hands are scrabbling
The earth is turning
The tide is rising

Constantly forging onwards; seeking
The Sun, casting its glorious rays; disappearing
Under the Pier, a creature lives; decaying
At the end of the Land; the Sea


There is an inside and an outside, a dark interior and a light exterior. Under the skin, in the body, much is fluid. This is where the unconscious is at work, digesting and processing and merging and separating matter.

They were looking for the very beginnings of meaning and making: to connect thousands of years ago with today. They wanted to find it, but when they arrived, they still didn't know what to do.

In the depths of the sky, there were no mirrors, and in place of the sun a great bleeding hole gaped where perhaps a molar had been wrenched out. The sea had probably emptied, leaving the hollow of its basin rimmed by a dizzy precipice. The earth itself had disappeared, had ceased to be solid.
Le Clezio, J.M.G., The Book of Flights.


Eleanor Clare and Dillan Marsh live in Bergen, and have been producing works together since 2013, a collaboration which began as an investigation into how making artwork and writing can mutually influence one another in the understanding of meaning, development of form and structure. Clare received MA Fine Art from Central Saint Martins in 2011, and Marsh MA Visual Art from Bergen Academy of Art and Design, 2011. They have produced collaborative work for the following organisations: Parabol Bergen, Assembly House Leeds, Edinburgh Sculpture Workshop, Yorkshire Sculpture Park, ASC Gallery London, Deuxpiece/Buro fur Problem Basel and Apis Press Bergen.

Research and development has been supported by Yorkshire Sculpture Park, Edinburgh Sculpture Workshop, Assembly House Leeds, Metal Arts, Bergen Kommune and Norwegian Arts Council.

Fossils and Stars

Archipelago is a small, flexible platform for showing individual works and installations in a focused but open environment. Located on the ground floor of Hordaland kunstsenter, adjacent to a larger, more formal exhibition space, archipelago works with the constraint of limited physical space in order to explore the changing modalities of artworks in the age of virtual space. Archipelago is programmed with short lead times for each new project, with the intention of reinserting curatorial agility and real-time engagement into the institution. This initiative follows a different schedule to Hordaland kunstsenter's main exhibition programme, and is conceived as a group of 'thought islands' appearing in time.

"Click to view Adventure Island, 22nd April - 8th May"

Tags: work / exhibition / recent_work / stage / facade / text / collaboration / repeat / loop / fair / movement / energy / video / darkness / light / installation / fake / artificial / sun / time / publication / body / action / Eleanor_Clare / scenery / landscape / simulation / carnival / view / film / wheel / motion / residue / dizzy / hole / circus / set / spinning / panoramic / skin / Edinburgh_Sculpture_Workshop / rubber / wave / matter / nature / speed / Yorkshire_Sculpture_Park / nature / water / press_release / Adventure_Island / ride / camera / pool / viewpoint / sick / touch / feet / Mathijs_van_Geest / fibreglass / decay / edge / 2016 / feel / hands / Archipelago / river / excitement / Toucher / fair ground / pier / jumping / Metal / unconscious / low_tide / estuary / mud_flats / sea / Hordaland_Kunstsenter / tide / Southend /


Adventure Island, Hordaland Kunstsenter 2016-04-22

Adventure Island, Hordaland Kunstsenter

Tags: work / exhibition / recent_work / stage / facade / text / collaboration / repeat / loop / fair / vehicle / movement / energy / video / darkness / light / fake / installation / artificial / sun / publication / time / action / body / Eleanor_Clare / scenery / landscape / simulation / carnival / wheel / film / view / residue / motion / dizzy / hole / circus / panoramic / skin / rubber / Edinburgh_Sculpture_Workshop / spinning / set / wave / matter / earth / speed / Yorkshire_Sculpture_Park / nature / water / seek / press_release / Adventure_Island / pool / sick / camera / ride / viewpoint / feet / touch / Mathijs_van_Geest / 2016 / edge / decay / feel / Rush / fibreglass / hands / Toucher / Archipelago / excitement / rubbing / Southend / fair ground / mud_flats / Metal / tide / low_tide / sea / estuary / Hordaland_Kunstsenter / pier / unconscious / jumping /


Horizon Publication 2012-10-20

Horizon Publication Horizon Publication Horizon Publication

Tags: work / exhibition / recent_work / stage / documentation / collaboration / stand / structure / architecture / elevation / Norway / publication / sculpture / podium / plinth / scenery / landscape / scaffold / scale / dioramas / view / platform / museum / panoramic / stair / viewpoint / Bergen / Mathijs_van_Geest / international / interchange / nordic / perspective / Moderna_Museet / Baldvin_Einarsson / Helene_Norseth / Michelle_Teran / Werner_Nekes / Reykjavik / symposium / Kari_Stefansson / Emma_Houlihan / Bryndis_Bjornsdottir / Hulda_Stefansdottir / Stockholm / Lina_Zaveckyte / Pella_Kagerman / Domas_Rukas / Karen_Kipphoff / Olav_Westphalen / Vilnius / Asta_Ostrovskaja / Gabriele_Edlbauer / Marjolijn_Dijkman / Sindri_Snaer_Sveinbjargar_Leifsson / Irma_Stanaityte /


Panoramic Interchange 2010-10-20

Hulda Stefánsdóttir
Travelling creates an odd conflict between longing to cut loose from yourself to see things in a different way while all the time consciously translating your same self into a foreign environment. Struggling to be just here while you are undeniably always also there, someplace else. Here are some moments travelled and places seen, both purposefully looking and aimlessly open towards what was there.

You Are Here is an exhibition of new work by 16 artists connected to the art academies of Bergen, Vilnius, Reykjavik and the Royal Art Institute, Stockholm.

http://panoramicinterchange.blogspot.com/

PANORAMIC INTERCHANGE: LANDSCAPE, SOCIETY AND THE INDIVIDUAL

International Symposium at
Moderna Museet, Cinema
Exercisplan 4,
Stockholm, Skeppsholmen

Friday, September 17th, from 10.00 – 18.00 hrs.

Historical panoramas used to offer a view of a city- or landscape - as seen from the point of view of an artist or photographer. Be it in painting, print or photography, the viewer received an often entertaining, informative and complete overview of a certain place at a certain time.

Digital media and networking have widened the scope of street, urban and landscape views to include 360” zoomable, interactive views, maps and directories - each in turn equipped with multiple options for further layers of information. Former blind spots might be rapidly disappearing in the ever more detailed complexity of available and accessible information. Furthermore the subject of individuality, the right to control, manipulate, protect and reveal personal information is challenged and hollowed out. The digital fingerprints left behind everywhere endanger our bank accounts and our privacy. In separate developments the decoding of the human gene is also leading to radical new perspectives regarding our rights to access information, questioning the individuality of humans and the way societies are organized.

Having arrived at this interchange, the artists, collectors, theoreticians and scientists participating in the symposium will present their material and ideas on the historical, current and emerging understanding of the observation, mapping and organization of different types of landscapes - beginning with historical viewing devices, the understanding and representation of landscapes (Werner Nekes) to the analysis of the genetic decoding of the individual and its social and cultural implications (Kári Stefánsson), further to an artists perspective of contemporary architecture, utopia and urban space (Marjolijn Dijkman) to the modelling, playing and interference with, as well as the questioning of, contemporary networked and mediatised societies (Michelle Teran).

WERNER NEKES
(b. 1944) lives in Mülheim an der Ruhr in Germany
Since 1965, filmmaker and media artist Werner Nekes has produced over 100 films and his work has been presented internationally at major museums and festivals.
Furthermore, Nekes has compiled one of the most important private collections of artifacts documenting 500 years of pre-cinematographic experiments as well as developments in the early history of film, focusing on spatial and temporal principles of representation.

MARJOLEIN DIJKMAN
(b. 1978) lives in Rotterdam in The Netherlands, Brussels in Belgium and Saint Mihiel in France.

Through her diverse work Dutch artist Marjolijn Dijkman often considers the foundations of how we perceive and experience our surroundings – the conventions and categories which underlie the comprehension, or not, of the world around us. Ranging from photographic archives and films, to landscape interventions and the organization of exhibitions and experimental residencies, Dijkman’s practice has concerned itself with futurology, public space, knowledge organization, cartography, utopian architecture or environmentalism, for example, with a particular emphasis on collaboration.

KARI STEFANSSON, M.D., DR. MED., Executive Chairman and President of Research
(b.1949) lives and works in Reykjavik in Iceland
Kári Stefánsson, M.D., Dr. Med. founded deCODE in August 1996. Dr. Stefánsson was previously a professor of Neurology, Neuropathology and Neuroscience at Harvard University and Director of Neuropathology at Beth Israel Hospital in Boston, Massachusetts. From 1983 to 1993, he held faculty positions in Neurology, Neuropathology and Neurosciences at the University of Chicago. Dr. Stefánsson received his M.D. and Dr. Med. from the University of Iceland and is board-certified in neurology and neuropathology in the United States. Dr. Stefansson is recognized as a leading figure in human genetics. He has shaped deCODE's scientific approach and been actively engaged in leading its gene discovery work, serving as senior author on most of the company's publications in major scientific journals.

MICHELLE TERAN
(b. 1966) lives and works in Berlin in Germany

Born in Canada, Michelle Teran explores the interaction between media and social networks in urban environments. She develops performances, with the audience often participating via the staging of urban interventions such as guided tours, walks and open-air projections, participatory installations and happenings.
One of her recent projects, Buscando al Sr. Goodbar (2009), is a threefold tour through the Spanish town Murcia simultaneously taking place by bus as well as on Google Earth and YouTube.

Michelle received the Transmediale Award 2010, the Prix Ars Electronica honorary mention (2005, 2010) as well as the Vida 8.0 Art & Artificial Life International Competition.
Panoramic Interchange

Tags: exhibition / recent_work / collaboration / publication / 2010 / landscape / view / museum / panoramic / viewpoint / interchange / international / Mathijs_van_Geest / Moderna_Museet / nordic / symposium / Asta_Ostrovskaja / Gabriele_Edlbauer / Kari_Stefansson / Lina_Zaveckyte / Baldvin_Einarsson / Helene_Norseth / Marjolijn_Dijkman / Olav_Westphalen / Emma_Houlihan / Bryndis_Bjornsdottir / Hulda_Stefansdottir / Sindri_Snaer_Sveinbjargar_Leifsson / Irma_Stanaityte / Vilnius / Pella_Kagerman / Domas_Rukas / Karen_Kipphoff / Michelle_Teran / Werner_Nekes / Reykjavik /


viewpoint 2010-10-20

viewpoint

Tags: research / sign / stage / brand / elevation / scenery / map / view / platform / viewpoint / interchange / nordic /


top of page