Dillan Marsh


Index: Tags / Files / Images
Links: New / Random / Contact

Arne_Bakke: work / text / collaboration / Norway / 2010 / Tag_Team / Arne_Bakke /


tag-team press release 2010-08-19

Arne Bakke

Dillan Marsh skaper betydningsfors kyvning ved gjenbruk og ombygging av eksisterende komponenter til nye konstellasjoner. Hans kunst fremstar gjerne som en iscenesettelse av en prosess. Til denne utstillingen produserer han en ny installasjon som utforsker tilbakevendende temaer som etterstrebelse, fiasko og uoppnaelige idealer tett knyttet til sport, handel og arbeid.

Dillan Marsh tar for tiden sin Mastergrad i Kunst ved Kunsthogskolen i Bergen og uteksamineres varen 2011. Han har deltatt pa flere utstillinger og prosjekter bade nasjonalt og internasjonalt blant annet med separatutstilling pa Das Künstlerhaus Dortmund og atelieropphold pa Sculpture Space Utica NY, USA.

Tag Team Studio er et produksjons og formidlingskonsept for samtidskunst som drives av et kunstnerkollektiv med seks medlemmer; Morten Kvamme, Arne Bakke, Aleksander Stav, Knud Young Lunde, Kjetil Froysaa og David Rios. Tag Team Studio holder til i et lokale i Damsgardsveien 35 og inneholder Produksjonslokale, kontor, verksted og galleri. Foreningen ble stiftet 10. mai 2010 med det formal a styrke vilkarene for produksjon og visning av samtidskunst i Bergensregionen.


Tags: work / text / collaboration / Norway / 2010 / Tag_Team / Arne_Bakke /


top of page