Dillan Marsh


Index: Tags / Files / Images
Links: New / Random / Contact

modular: research / work / exhibition / commerce / competition / recent_work / sign / stage / trade / documentation / red / photograph / equipment / product / logo / facade / sport / blue / design / brand / component / 2012 / collaboration / repeat / stand / system / fair / box / arena / temporary / structure / car / driving / movement / function / production / drive / ritual / architecture / print / circle / modular / light / space / elevation / installation / collection / empty / booth / artificial / Norway / model / collapse / studio / escape / stadium / communicaton / shop / board / sculpture / range / portable / package / furniture / 2011 / plan / podium / diagramme / animation / black / plinth / drawing / tube / screen / scenery / white / enterprise / retail / yellow / storage / cabinate / incomplete / sale / lights / order / process / hippie / scaffold / square / show / gallery / catalogue / test / geometry / modified / sponsorship / cube / variations / scale / vinyl / kit / connection / rock / dysfunctional / pyramid / custom / shelving / steps / camp / 2014 / tire / kunsthall / olympic / platform / modern / new / Bjorn_Mortensen / aluminium / store / circus / chamber / accumulator / presentation / steel / summer / stair / poster / dome / set / pod / chair / postcard / Burnout / usa / wall / Bergen_Kunsthall / roundabout / cruise / boilersuits / mdf / gantry / reconstruction / festival / Bernat_Daviu / ikea / isometric / Skjoenne_Sjeler / Seljord / Tollbodallmeninngen_39 / overalls / review / site / glass / ladder / ceramic / florescent / pipe / cruising / Mercedes / Messebau-Otto-Stebel / pentagon / rail / carpet / Sir_Basil_Spence / Buckminster_Fuller / Clark_Richert / 1965 / tie_dye / Gene_Bernofsky / Charles_DiJulio / Dodecahedron / Richard_Kallweit / Frankfurt / JoAnn_Bernofsky / drop_city / 1967 / self_sufficient / Trade_Systems / soma / minimalism / huayizl / 1969 / Jonas_Jensen / Espen_Johansen / lab /


untitled sculpture, Skjoenne Sjeler 2014-08-10

untitled sculpture, Skjoenne Sjeler untitled sculpture, Skjoenne Sjeler Incomplete pyramid structure built from powder coated steel tube provisionally fastened together with brightly coloured cable ties and weighted with a pile of used tires. The sculpture is placed outside the exhibition entrance, in a circular arena and opposite the unofficial meeting place for young, local car enthusiasts. untitled sculpture, Skjoenne Sjeler

Tags: work / exhibition / documentation / fair / arena / temporary / movement / driving / car / ritual / drive / architecture / circle / modular / installation / Norway / sculpture / tube / incomplete / scaffold / dysfunctional / custom / pyramid / 2014 / tire / camp / summer / accumulator / presentation / Burnout / cruise / roundabout / festival / site / Skjoenne_Sjeler / Seljord / cruising /


Fermilab Dodecahedron 2013-07-03

Fermilab Dodecahedron Fermilab Dodecahedron

Tags: research / exhibition / temporary / structure / production / architecture / modular / incomplete / scaffold / geometry / custom / new / modern / dome / chamber / pod / pentagon / Dodecahedron / lab /


a4432ef4cb03d06ed7 2013-07-02

a4432ef4cb03d06ed7

Tags: research / system / temporary / structure / function / modular / collapse / order / scaffold / modified / rock /


bolt guard rails 2012-10-20

bolt guard rails

Tags: research / exhibition / commerce / competition / stage / equipment / product / component / stand / temporary / structure / production / modular / elevation / communicaton / stadium / portable / podium / plinth / tube / scenery / lights / show / scaffold / steps / platform / aluminium / gantry / rail / carpet /


scaffold 2012-10-07

scaffold scaffold scaffold scaffold scaffold scaffold

Tags: research / equipment / product / component / stand / temporary / structure / function / production / modular / elevation / collapse / portable / diagramme / plinth / yellow / tube / drawing / incomplete / scaffold / scale / steps / platform / steel / stair / wall / gantry / reconstruction / ladder / rail /


untitled 2012-10-01

untitled untitled untitled untitled

Tags: work / commerce / recent_work / sign / stage / documentation / 2012 / stand / temporary / function / production / modular / light / Norway / studio / collapse / sculpture / board / black / plinth / scenery / retail / incomplete / lights / dysfunctional / vinyl / shelving / aluminium / set / postcard / florescent / glass / soma /


connectors 2012-09-02

connectors connectors connectors connectors connectors connectors connectors connectors connectors connectors

Tags: research / exhibition / sign / equipment / product / component / stand / system / box / structure / function / production / modular / collection / shop / portable / range / furniture / retail / tube / sale / cube / connection / pipe /


Mercedes Frankfurt 2012-08-30

Mercedes Frankfurt

Tags: research / exhibition / commerce / stage / trade / photograph / facade / sport / system / fair / arena / temporary / car / driving / drive / modular / elevation / podium / plinth / enterprise / gantry / Mercedes / Frankfurt / 1969 /


shelves chairs boilersuits 2012-08-14

photo bjorn mortensen shelves chairs boilersuits

Tags: work / recent_work / documentation / blue / 2012 / collaboration / function / production / modular / installation / model / sculpture / furniture / catalogue / shelving / Bjorn_Mortensen / presentation / poster / chair / boilersuits / Bernat_Daviu / mdf / ceramic / Tollbodallmeninngen_39 / overalls /


studio test modules 2012-08-12

studio test modules

Tags: work / exhibition / photograph / facade / 2012 / component / temporary / function / production / modular / model / studio / plan / furniture / test / mdf /


expo67 2012-08-12

expo67 expo67

Tags: research / exhibition / commerce / competition / stage / trade / facade / brand / stand / fair / arena / temporary / structure / architecture / modular / sponsorship / geometry / pyramid / olympic / camp / dome / postcard / Buckminster_Fuller / 1967 / Sir_Basil_Spence /


drop city 2012-08-12

drop city drop city drop city

Tags: research / photograph / temporary / function / architecture / modular / space / escape / hippie / geometry / camp / dome / usa / pentagon / Gene_Bernofsky / JoAnn_Bernofsky / Clark_Richert / 1965 / Charles_DiJulio / Richard_Kallweit / tie_dye / drop_city / Buckminster_Fuller / self_sufficient /


fig7 2012-08-12

fig7

Tags: research / exhibition / stage / trade / equipment / product / fair / temporary / modular / steps / stair /


modular-modern-shelves-set 2012-08-12

modular-modern-shelves-set

Tags: research / trade / equipment / product / facade / box / function / modular / shop / furniture / storage / cabinate / square / cube / shelving / modern /


Display System 2012-08-12

Display System Display System Display System

Tags: research / exhibition / commerce / trade / equipment / product / facade / stand / system / fair / structure / architecture / modular / booth / shop / furniture / sale / modern / aluminium / store /


video loop (ikea) 2012-08-10

video loop (ikea)

Tags: work / recent_work / documentation / product / 2012 / repeat / modular / range / furniture / black / animation / white / storage / cabinate / catalogue / variations / shelving / ikea /


fair stand basis 2011-12-31

fair stand basis fair stand basis fair stand basis fair stand basis fair stand basis

Tags: research / exhibition / commerce / competition / trade / red / product / facade / brand / stand / arena / temporary / architecture / modular / booth / 2011 / white / variations / kunsthall / Bergen_Kunsthall / isometric / Messebau-Otto-Stebel /


stand design-a series 2011-12-30

stand design-a series

Tags: work / exhibition / commerce / competition / trade / facade / stand / fair / temporary / architecture / modular / booth / 2011 / animation / kunsthall / isometric / Messebau-Otto-Stebel /


stand design-b-c-d series 2011-12-30

stand design-b-c-d series

Tags: exhibition / commerce / competition / stage / trade / facade / brand / stand / fair / arena / temporary / architecture / modular / booth / plan / animation / kunsthall / isometric / Messebau-Otto-Stebel /


series a01w-a17w 2011-12-30

series a01w-a17w

Tags: research / exhibition / commerce / sign / trade / facade / stand / arena / modular / shop / 2011 / plan / animation / storage / sale / shelving / kunsthall / store / Trade_Systems /


E Johansen review 2011-08-17

E Johansen review www.masterbloggen.no
Forfatter: Espen Johansen

Hver var blir et knippe studenter ferdige med mastergraden i kunst pa kunstakademiene og kunsthogskolene her til lands. Tradisjonen er at studentene viser eksamensarbeidene sine i en felles avgangsutstilling som ikke finner sted pa skolen, men pa et profesjonelt galleri. Masterbloggen har bedt masterstudenter i kunsthistorie ved universitetetene i Oslo, Bergen og Trondheim om a skrive en liten rapport fra masterutstillingen i deres hjemby. Forst ut er Espen Johansen, som har tatt turen innom utstillingen Pines & Powerlines i Bergen Kunsthall, der 24 studenter fra Kunsthogskolen i Bergen viser sine prosjekter. Utstillingen er allerede pakket ned, og nettopp derfor er det fint at Espen deler sin opplevelse av utstillingen og beskriver noen av verkene han likte aller best her pa Masterbloggen:

Det forste man opplever inne pa Bergen Kunsthall er avvisning. En slags barrikade, satt sammen av velbrukte, tilsynelatende tilfeldige elementer, er plassert like innenfor doren. Fra inngangspartiet skimter man noen ansikter over barrikaden, pa bakre vegg. Man blir fort nysgjerrig pa disse personene.

I verket, Tunings, av Sol Hallset, er den samme gutten gjengitt atte ganger i helfigur og i full storrelse (eller storre). To og to er de tegnet pa brede ruller av papir som holdes oppe av store klyper. De ulike tegningene er varierte til tross for at motivet repeteres, fordi Hallset forsterker ulike omrader med fargelegging og detaljrikdom i hver tegning. Gutten ser levende ut, og er gjengitt kjaerlig og personlig av en sirlig strek. Spesielt tegningen hvor gutten bryter den litt stive posituren og smiler bredt, vitner om et naert band mellom kunstner og motiv.

Corrina Thorntons verk, Reaching, bestar av en rekke stenger av malt leire. Noen er lent opp mot veggen, andre er montert sammen med garn, til en skulptur som strekker seg helt opp til taket. verket synes a folge en tilfeldighetens logikk. Med utgangspunkt i arr i rommets overflate har skulpturen tatt form. Thornton fant et merke pa en av lysboksene i taket. Det kvadratiske glasset er loftet pa glott, tilsynelatende holdt oppe av skulpturen som strekker seg oppover. Verket kan lett leses inn i en kunsthistorisk tradisjon, til modernistisk skulptur og prinsippet om 'drawing in space'. Samtidig er materialiteten interessant. Den harde leiren far sin motvekt i det myke garnet, og de roffe materialene gir et vakkert uttrykk. I neste rom stoter man pa et verk man forst bare ser baksiden av.

Dillan Marsh har laget en stram og usentimental modul som leder tankene mot business. Marshs verk ser ut som en vanlig 'stand' fra en (kunst-) messe, bestaende av hoyglansede MDF-plater med stenderverk av aluminium. To av sidene er apne, og innsiden er kraftig belyst av overhengende lysstoffror. Slik retter den fokus mot en del kommersielle aspekter man ofte unnlater a trekke fram. Til tross for verkets konseptuelle karakter, er det ogsa mulig a betrakte verket som et uttrykk for en industriell estetikk, grunnet dets minimalistiske formsprak. Minimalistene pa 1960-tallet gjorde seg kjent for a anvende industrielle materialer som stal, plexiglass, billakk og finerplater, til a produsere enkle og mer umiddelbare former.

Vilde Andrea Brun drofter subjektivitet og kjonnskonstruksjoner gjennom fotografi og video. Subjektivitet og femininitet er mangefasettert, og Brun sine fotografier spenner fra det mest intime gjennom en brutal aerlighet til mer poetiske skildringer. Felles er at de alltid er dypt personlige. I et videoverk skjaerer Brun et stort fotografi av en vagina i tynne strimler. Forst ett bilde pa tvers, sa et annet pa langs. De to bildene flettes deretter ritualistisk sammen, slik at motivet igjen blir synlig. Prosessen blir viktigere enn resultatet, noe tittelen Selvrefleksjon underbygger. Kunst som tematiserer femininitet benytter seg ofte av et velkjent formsprak, men Brun unngar gjentakelser, og skaper i stedet en ny sammenstilling av tankevekkende enkeltelementer gjennom sin apne og personlige tilnaerming.

Som seg hor og bor pa en slik avgangsutstilling favner kunststudentene bredt, bade med tanke pa uttrykk og tema. Flere av verkene er utfordrende, bade estetisk og konseptuelt, og i det ryddige utstillingsrommet blir verkene til de 24 kunstnerne godt representert.


Tags: work / exhibition / commerce / competition / stage / brand / stand / fair / structure / architecture / modular / space / Norway / booth / vinyl / modern / kunsthall / aluminium / Bergen_Kunsthall / mdf / review / carpet / minimalism / Espen_Johansen /


pop-up pannel range 2011-08-17

pop-up pannel range pop-up pannel range pop-up pannel range pop-up pannel range pop-up pannel range pop-up pannel range pop-up pannel range pop-up pannel range pop-up pannel range pop-up pannel range pop-up pannel range pop-up pannel range

Tags: research / exhibition / commerce / competition / sign / stage / equipment / product / facade / brand / component / stand / system / fair / arena / temporary / architecture / modular / artificial / booth / collapse / shop / communicaton / portable / range / package / furniture / enterprise / retail / variations / circus /


fair stands 2011-08-17

fair stands fair stands fair stands fair stands fair stands fair stands fair stands fair stands fair stands fair stands

Tags: research / exhibition / commerce / sign / trade / equipment / product / brand / stand / system / architecture / modular / space / booth / artificial / shop / portable / board / furniture / screen / variations / camp / usa /


Exhibition-Booth-3-3- 2011-08-17

Exhibition-Booth-3-3-

Tags: research / exhibition / commerce / competition / sign / stage / trade / product / facade / logo / component / stand / fair / arena / structure / function / architecture / modular / space / collection / booth / empty / communicaton / shop / portable / package / range / furniture / retail / white / sale / lights / sponsorship / kit / camp / chair / huayizl /


kunsthall isometric diagrammes 2011-06-17

kunsthall isometric diagrammes kunsthall isometric diagrammes kunsthall isometric diagrammes kunsthall isometric diagrammes kunsthall isometric diagrammes kunsthall isometric diagrammes kunsthall isometric diagrammes kunsthall isometric diagrammes

Tags: work / exhibition / commerce / recent_work / stage / trade / documentation / equipment / product / facade / design / brand / component / repeat / stand / system / fair / arena / temporary / structure / production / print / architecture / modular / space / collection / booth / empty / shop / portable / range / 2011 / diagramme / enterprise / drawing / process / catalogue / gallery / variations / kunsthall / modern / Bergen_Kunsthall /


documentation (Bergen Kunsthall) 2011-06-01

documentation (Bergen Kunsthall) documentation (Bergen Kunsthall) documentation (Bergen Kunsthall) photo Jonas IB Jensen

Tags: work / exhibition / commerce / recent_work / competition / stage / trade / documentation / red / facade / stand / fair / arena / temporary / architecture / modular / empty / booth / Norway / sculpture / 2011 / white / vinyl / kunsthall / aluminium / Bergen_Kunsthall / mdf / florescent / carpet / Jonas_Jensen /


kunsthall isometric colour 2011-05-30

kunsthall isometric colour

Tags: work / exhibition / commerce / competition / recent_work / stage / trade / documentation / red / product / facade / design / stand / fair / arena / temporary / print / architecture / modular / empty / booth / studio / plan / 2011 / white / drawing / catalogue / kunsthall / Bergen_Kunsthall / isometric /


top of page